REKRUTACJA DO GR. III i IV

Rozpoczynamy rekrutację do  grupy III i IV projektu „Hola Valencia – zagraniczna praktyka dla uczniów ZST”. Szczegółowy regulamin rekrutacji znajduje się na tablicy ogłoszeń, w sekretariacie szkoły oraz u koordynatora projektu Łukasza Ziemby.
LINK DO STRONY CVEUROPASS: 
https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
Wyjazdy dla uczniów już w maju !!!

Grupa II

„Hola Valencia – staże dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach w Hiszpanii”

nr projektu 2017-1-PL01-KA102-036651

Gr.2

26.09.2018 – 16.10.2018   

Włączyliśmy się w Projekt Akademia Młodego Europejczyka 2

To projekt Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej z obszaru edukacji nieformalnej, realizowany ze środków programu Erasmus+.

Celem projektu jest wzrost wiedzy i świadomości procesów integracji europejskiej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Działania projektowe obejmują m.in.:

aplikację mobilną

webinary

wykłady w szkołach średnich

książkę oraz certyfikaty dla uczestników

Już w czerwcu do Lubska przyjedzie Pani Prof. dr hab. Małgorzata Dziembała, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, wygłosić dwa wykłady na temat młodych przedsiębiorczych w UE oraz procesów integracji i migracji w UE.

Projekt Hola Valencia !!!

2017-1-PL01-KA102-036651

„HOLA VALENCIA” – to tytuł autorskiego projektu międzynarodowego dotyczącego staży dla logistyków i elektryków w zagranicznych przedsiębiorstwach w Hiszpanii.

 Celem główny projektu jak mówi koordynator projektu Łukasz Ziemba jest zwiększenie potencjału uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku na rynku pracy poprzez lepsze przygotowanie ich do pracy w swoim zawodzie.

Ponadto w czasie trwania staży 40 techników logistyków na przełomie 2018 i  2019 roku będzie uczestniczyła w kursie języka hiszpańskiego, otrzyma pokaźne kieszonkowe w Euro a także pozna kulturę i obyczaje panujące w Hiszpanii. Na miejscu młodzi logistycy i elektrycy z Lubska uczestniczyć będą w 3-tygodniowych stażach w przedsiębiorstwach logistycznych w Valencii a także kolejnym etapie nauki języka hiszpańskiego w praktyce. Każdy uczestnik staży otrzyma międzynarodowy certyfikat zawodowy oraz referencje wystawione przez pracodawców.

Projekt przyczyni się do poniesienia poziomu jakości pracy szkoły, wśród uczniów zaś zwiększy się świadomość korzyści płynących z nauki języków obcych. Nie można także zapominać o promocji miasta oraz powiatu w tej pięknej części Europy.

Grupa 4 Mobilny kucharz

STAŻ : 04.02.2018 – 24.02.2018

miejsce: Vitalis Betreuungsgesellchaft für Modellprojekte mbH

Gut Wehlitz

04435 Schkeuditz, Niemcy

Natalia Magdalena Pietraszko
Paulina  Monika Łowicka
Alicja  Ewa Biernacka
Magdalena Dudzic
Dominika Rybaczuk
Nikola Lewicka
Piotr Warszawski
Natalia Katner
Aleksandra Martyna Staniszewska
Aleksandra Weronika Chacuś

Sukces naszego ERASMUSA+

I miejsce w Kategorii Twój projekt w jednym ujęciu w konkursie SELFIE + 

A po pracy selfie – piękniejsza strona gastronomii !!!

 

Na co dzień widzimy i smakujemy tylko rezultaty końcowe przygotowywanych dań przez pracowników gastronomii. Niekiedy zastanawiamy się, kto je przyrządza.

A tu niespodzianka Magda, Sara i Julia, uczennice II klasy Technikum żywienia i usług gastronomicznych na zagranicznej praktyce zawodowej w Lipsku.  Tak jak wspominają był to wspaniały czas, który nas dużo nauczył !!!

Uczestniczki projektu Erasmus+ Mobilny kucharz po skończonej pracy mają czas na własną prezentację popularnym selfie.