Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości – konkurs edycja 2017

08.06.2017, Warszawa

Uroczysta Gala Finałowa Konkursu Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości – Audytorium F Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku pt. “Europejski Plan Rozwoju Szkoły – Szkoła pełna projektów” otrzymała status

“Dobrej praktyki”.  

Dobra praktyka w szkolnictwie zawodowym, w myśl regulaminu konkursu jest rozumiana jako „sprawdzona, godna naśladowania inicjatywa, często przełamująca dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii, nastawiona na rozwiązanie problemu (lub jego części), wykazująca duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo i prostotę”.

Szkołę reprezentowali dyrektorzy Alicja Czerniawska oraz Arkadiusz Bereźnicki. 

Zespół projektowy na szkoleniu w Warszawie

05.06.2017 Warszawa, Hotel Mercure. 

Koordynator projektu “Hola Valencia” Łukasz Ziemba wraz z księgową Anną Sakowską-Piekło uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym zarządzania projektami mobilności edukacyjnej w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach programu Erasmus+, Konkurs 2017.

Szkolenie w szczególności odnosiło się do umowy finansowej, umowy dwustronnej między Beneficjentem a uczestnikiem, zarządzania projektem – kwestie jakościowe, zarządzania kwestiami finansowymi oraz zapewnienia jakości projektów mobilności edukacyjnej. 

Szkolenie prowadzili eksperci FRSE.