Akademia Młodego Europejczyka 2

12 czerwca 2018 w szkole gościliśmy wyjątkowego gości. Pani Profesor Małgorzata Dziembała z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w ramach projektu finansowanego ze środków Erasmus+ wygłosiła przeszło 40 osobowej grupie uczniów dwa wykłady, dotyczące integracji i migracji w UE oraz młodych przedsiębiorczych w UE.