O szkole

Misja Szkoły – Zespół Szkół Technicznych w Lubsku

„Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia”.

Władysław Stanisław Reymont

Jesteśmy szkołą, która pomaga wykreować rzeczywistość dla każdego młodego człowieka. Podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy niezbędnej do dobrego funkcjonowania w dorosłym życiu oraz pełnienia odpowiednich ról społecznych i zawodowych. Uczymy odpowiedzialności, uczciwości, kreatywności i otwarcia na świat. Szanujemy prawa każdego człowieka. Wychowujemy w duchu patriotyzmu i przywiązania do swojej małej ojczyzny, szacunku dla innych i stwarzamy optymalne warunki do rozwoju osobowości młodego człowieka. Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną. Naszym celem jest tworzenie szkoły, w której uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę techniczną, ale znają wartości uniwersalne i kierują się nimi w życiu.

strona www: zst.lubsko.pl

adres: Zespół Szkół Technicznych
im. Władysława Reymonta
ul. Powstańców Wlkp. 2
68-300 Lubsko

grupa projektowa:

Alicja Czerniawska – Dyrektor Szkoły

Arkadiusz Bereźnicki – Wice Dyrektor Szkoły

Piotr Kobierski – Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu

Anna Sakowska – Piekło  Księgowa 

Małgorzata Ogonowska – nauczyciel języka angielskiego 

Marta Kunicka – nauczyciel języka niemieckiego

Łukasz Ziemba – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Sekretariat biura projektów : Teresa Zaród 

tel. (68) 372 03 20