Włączyliśmy się w Projekt Akademia Młodego Europejczyka 2

To projekt Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej z obszaru edukacji nieformalnej, realizowany ze środków programu Erasmus+.

Celem projektu jest wzrost wiedzy i świadomości procesów integracji europejskiej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Działania projektowe obejmują m.in.:

aplikację mobilną

webinary

wykłady w szkołach średnich

książkę oraz certyfikaty dla uczestników

Już w czerwcu do Lubska przyjedzie Pani Prof. dr hab. Małgorzata Dziembała, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, wygłosić dwa wykłady na temat młodych przedsiębiorczych w UE oraz procesów integracji i migracji w UE.

Projekt Hola Valencia !!!

2017-1-PL01-KA102-036651

„HOLA VALENCIA” – to tytuł autorskiego projektu międzynarodowego dotyczącego staży dla logistyków i elektryków w zagranicznych przedsiębiorstwach w Hiszpanii.

 Celem główny projektu jak mówi koordynator projektu Łukasz Ziemba jest zwiększenie potencjału uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku na rynku pracy poprzez lepsze przygotowanie ich do pracy w swoim zawodzie.

Ponadto w czasie trwania staży 40 techników logistyków na przełomie 2018 i  2019 roku będzie uczestniczyła w kursie języka hiszpańskiego, otrzyma pokaźne kieszonkowe w Euro a także pozna kulturę i obyczaje panujące w Hiszpanii. Na miejscu młodzi logistycy i elektrycy z Lubska uczestniczyć będą w 3-tygodniowych stażach w przedsiębiorstwach logistycznych w Valencii a także kolejnym etapie nauki języka hiszpańskiego w praktyce. Każdy uczestnik staży otrzyma międzynarodowy certyfikat zawodowy oraz referencje wystawione przez pracodawców.

Projekt przyczyni się do poniesienia poziomu jakości pracy szkoły, wśród uczniów zaś zwiększy się świadomość korzyści płynących z nauki języków obcych. Nie można także zapominać o promocji miasta oraz powiatu w tej pięknej części Europy.

Uroczysta Gala Podsumowująca Projekt Mobilny kucharz

15.03.2018  Miejsce : Lubski Dom Kultury

To już finał projektu staży zawodowych organizowanych przez Zespół Szkół Technicznych w Lubsku. Projekt „Mobilny kucharz na europejskim rynku pracy – zagraniczna praktyka w ZST Lubsko” który otrzymał dofinansowanie  z programu ERASMUS + na lata 2016-2018  i który cieszył się ogromną popularnością wśród uczniów szkoły. Na staże do Niemiec wyjechało 40 uczniów. Wartość projektu to blisko 78 986 EURO pozyskane samodzielnie przez szkołę.

Projekt zakładał zorganizowanie staży zawodowych połączonych z nauką języka niemieckiego oraz aktywnym zwiedzaniem największych miast Niemiec m.in. weekend w Berlinie. Odbycie 3-tygodniowych staży zawodowych pozwoliło uczniom uzyskać nowe kwalifikacje, doświadczenie oraz pewność siebie. Celem projektu było praktyczne poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej przez uczniów na zajęciach szkolnych, nabycie nowych umiejętności i kompetencji w zakresie gastronomii oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w praktyce. Podsumowanie działań projektowych dokonał Łukasz Ziemba koordynator projektu Erasmus+.

Na uroczystej Gali młodzież otrzymała z rąk Alicji Czerniawskiej Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku certyfikaty uczestniczenia w zagranicznej praktyce w ramach programu Erasmus + m.in. Europass Mobilność, honorowane przez wszystkich pracodawców europejskich.

Na gali wręczono także vouchery dla 20 uczniów, którzy przeszli sito rekrutacji do nowego projektu, który będzie realizowany w ZST – Hola Valencia, uprawniające do wyjazdu do Hiszpanii.

Czytaj dalej Uroczysta Gala Podsumowująca Projekt Mobilny kucharz

Grupa 4 Mobilny kucharz

STAŻ : 04.02.2018 – 24.02.2018

miejsce: Vitalis Betreuungsgesellchaft für Modellprojekte mbH

Gut Wehlitz

04435 Schkeuditz, Niemcy

Natalia Magdalena Pietraszko
Paulina  Monika Łowicka
Alicja  Ewa Biernacka
Magdalena Dudzic
Dominika Rybaczuk
Nikola Lewicka
Piotr Warszawski
Natalia Katner
Aleksandra Martyna Staniszewska
Aleksandra Weronika Chacuś