Ciao Italia !!! Erasmus+

“Ciao Italia – międzynarodowe staże uczniów technikum ZST Lubsko”w ramach programu Erasmus+ to tytuł kolejnego projektu realizowanego w ZST Lubsko.

Czas realizacji projektu: 02.12.2019 – 01.12.2021

Miejsce: TURYN, ITALIA

Partner : Tellus Education Group Italy

Konferencja informacyjna pn. „Oferta programu Erasmus+ dla szkół”

30 maja 2019 r.  w ramach funkcjonowania w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Regionalnego Punktu Informacyjnego programu Erasmus+ w województwie lubuskim odbyła się konferencja informacyjna pn. „Oferta programu Erasmus+ dla szkół”.  Celem konferencji było przekazanie wiedzy na temat sektorów: Edukacja szkolna, Erasmus+ Sport, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież. W czasie spotkania przedstawione zostały także zadania Regionalnego Punktu Informacyjnego, którego podstawowym celem jest przekazywanie zainteresowanym stronom wiedzy na temat programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji głównie Programu Erasmus+. W ramach prezentowania dobrych praktyk wystąpili przedstawiciele dwóch szkół:

  • Pani Hanna Florek, koordynator projektów, nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16, która przedstawiła doświadczenia z realizacji projektów w ramach sektora Edukacja szkolna,
  • Pani Marta Kunicka wraz z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku zaprezentowali projekty realizowane w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe.