REKRUTACJA DO GR. III i IV

Rozpoczynamy rekrutację do  grupy III i IV projektu „Hola Valencia – zagraniczna praktyka dla uczniów ZST”. Szczegółowy regulamin rekrutacji znajduje się na tablicy ogłoszeń, w sekretariacie szkoły oraz u koordynatora projektu Łukasza Ziemby.
LINK DO STRONY CVEUROPASS: 
https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
Wyjazdy dla uczniów już w maju !!!

Grupa II

„Hola Valencia – staże dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach w Hiszpanii”

nr projektu 2017-1-PL01-KA102-036651

Gr.2

26.09.2018 – 16.10.2018   

Włączyliśmy się w Projekt Akademia Młodego Europejczyka 2

To projekt Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej z obszaru edukacji nieformalnej, realizowany ze środków programu Erasmus+.

Celem projektu jest wzrost wiedzy i świadomości procesów integracji europejskiej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Działania projektowe obejmują m.in.:

aplikację mobilną

webinary

wykłady w szkołach średnich

książkę oraz certyfikaty dla uczestników

Już w czerwcu do Lubska przyjedzie Pani Prof. dr hab. Małgorzata Dziembała, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, wygłosić dwa wykłady na temat młodych przedsiębiorczych w UE oraz procesów integracji i migracji w UE.

Projekt Hola Valencia !!!

2017-1-PL01-KA102-036651

„HOLA VALENCIA” – to tytuł autorskiego projektu międzynarodowego dotyczącego staży dla logistyków i elektryków w zagranicznych przedsiębiorstwach w Hiszpanii.

 Celem główny projektu jak mówi koordynator projektu Łukasz Ziemba jest zwiększenie potencjału uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku na rynku pracy poprzez lepsze przygotowanie ich do pracy w swoim zawodzie.

Ponadto w czasie trwania staży 40 techników logistyków na przełomie 2018 i  2019 roku będzie uczestniczyła w kursie języka hiszpańskiego, otrzyma pokaźne kieszonkowe w Euro a także pozna kulturę i obyczaje panujące w Hiszpanii. Na miejscu młodzi logistycy i elektrycy z Lubska uczestniczyć będą w 3-tygodniowych stażach w przedsiębiorstwach logistycznych w Valencii a także kolejnym etapie nauki języka hiszpańskiego w praktyce. Każdy uczestnik staży otrzyma międzynarodowy certyfikat zawodowy oraz referencje wystawione przez pracodawców.

Projekt przyczyni się do poniesienia poziomu jakości pracy szkoły, wśród uczniów zaś zwiększy się świadomość korzyści płynących z nauki języków obcych. Nie można także zapominać o promocji miasta oraz powiatu w tej pięknej części Europy.